Karel Hojden

* 11. 10. 1893, Příbram VI-Březové Hory, Příbram (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
5. 5. 1975, Příbram (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
painter, illustrator, graphic artist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Vystudoval měšťanku v Příbrami, poté navštěvoval soukromou malířskou školu na Vinohradech, žák Jana Minaříka.Studium malířství a grafiky u Maxe Švabinského dokončil až po absolvování vojenské služby v r. 1922. Na Hlávkovo cestovní stipendium (za 12 grafických prací tematicky zaměřených na rodný kraj) pobýval v l. 1923-1924 v Itálii a Paříži. Navštívil také Slovensko a Podkarpatskou Rus. Po návratu pedagog reálného gymnázia v Hlučíně, Českém Těšíně a v Třinci, kde také fáral v uhelných dolech. R. 1929 se vrátil do Příbrami, kde krátce učil kreslení na gymnáziu. - Od mládí se zabýval kresbou havířských námětů z okolí svého příbramského rodiště. - Autor kreseb, grafik, rytin, exlibris, návrhů na známky aj. Ilustroval časopis Svatá Hora, podílel se na výzdobě kostela sv. Prokopa na Březových Horách aj.
malíř, prof. kreslení, grafik, autor plakátů, knižních vazeb, ilustrátor