Autor: Jindřich Nosek (NoJin), 2015 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Petr Bareš

* 11. 8. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Restaureteur, painter

 

nationality: Czech
sex: male

web: petrbares.cz
NK AUT: xx0110830
WIKIDATA: Q95467701
VIAF: 106959365

Petr Bareš
Pastel č. 4
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 1
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 8
2008
pastel
papír
50 x 65
Petr Bareš
Pastel č. 42
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 41
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
 

Petr Bareš

Malíř a restaurátor Petr Bareš se narodil v Praze dne 11. 8. 1937. V letech 1952-1956 navštěvoval Výtvarnou školu v Praze na Vinohradech, kde byl jeho profesorem významný pedagog malíř Zdeněk Balaš. Po ukončení střední výtvarné školy pokračoval od roku 1956 ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech profesorů Vladimíra Sychry, Vlastimila Rady a v restaurátorském ateliéru profesora Bohuslava Slánského. Po absolutoriu v roce 1962 se začal vedle volné malířské tvorby především věnovat restaurování malířských děl a polychromovaných plastik. Byl členem restaurátorské Skupiny 66, s níž také v 60. letech podvakrát vystavoval vlastní tvorbu (v Kutné Hoře a v Liberci). Na počátku 90. let se stal členem Asociace restaurátorů a členem Asociace výtvarných umělců. K problematice restaurování napsal bezpočet restaurátorských zpráv; spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem a přítelem, malířem a restaurátorem Jiřím Brodským publikoval k technologickým otázkám restaurování nástěnných maleb několik studií (in: Technologia Artis 1, 1991; Technologia Artis 3, 1993; Průzkumy památek 2006, roč. III) a proslovil přednášky.
Kolektivních výstav (povětšině restaurátorského umění) se účastní od roku 1966. Samostatně vystavuje od roku 2006.
-
Cestou spontánní tvořivosti
Se jménem malíře Petra Bareše si většina znalců výtvarného umění bleskově vybaví jeho dlouholetou, úspěšně vedenou restaurátorskou aktivitou, četné závěsné obrazy a nástěnné malby z nejrůznějších uměleckých epoch, jimž dopomohl k navrácení někdejších kvalit. Málokdo ale ví, že Petr Bareš se také věnoval a v současnosti stále intenzivněji věnuje vlastnímu dílu. Je tomu proto, že jeho volná tvorba zůstávala až do nedávné doby dobře skryta. Znal ji jen úzký okruh přátel a nejbližší rodina a pak ti, kdo přišli do jeho podkrovního ateliéru na chalupě v Mikulášovicích. Zde, dalek starostí a restaurátorských povinností, v krásné přírodě a v poklidné atmosféře volných dnů se v poslední době plně oddává své práci. Vzniká nyní paralelně s restaurováním a v souladu s ním, neboť i ono přináší umělci cenné a nečekané prožitky tvůrčího uspokojení. K rozhodnutí věnovat se restaurování dospěl Petr Bareš za studia na Akademii výtvarných umění (1956-1962), v malířském ateliéru Vlastimila Rady, jehož vedení jej neuspokojovalo. Dokázal v něm setrvat pouze jeden rok. Přestup do ateliéru Bohuslava Slánského v roce 1959 byl, jak po letech vzpomíná, šťastnou volbou. Dychtivost po poznání malířského umění a jeho tajemství zde konečně získávala potřebné uspokojení. Na své si bezesporu přicházel i Barešův vztah k malířské hmotě - k jejím tvárným a estetickým možnostem. Dokázal jej záhy zhodnotit v materiálových strukturách, jak dokládají některé jeho abstrakce z šedesátých let, kombinující malířskou hmotu s nejrůznějšími materiály: písek, popel, textilie a zteřelé papíry nevyjímaje, a stmelující je do znakových konfigurací. Některé z těchto prací také vystavil na výstavách restaurátorské Skupiny 66 v Kutné Hoře (1966) a v Liberci (1968).
Následné desetiletí - možná i v důsledku situace někdejší doby - proměnilo dobrodružství spojené s destrukcí barevných hmot a s metodou asambláže v požadavek harmonie a čistoty barev. Abstraktní vyjádření si však jeho práce i nadále ponechaly. Rovněž neiluzivní pojetí malby se stalo trvalou devízou. Pouze tvarosloví plošně koncipovaných znaků začalo nabývat konkrétnější podobu: někdy geometrickou, jindy bio- nebo zoomorfní. Převažovala hladká temperová malba, která v sobě ale nezapřela zkušenost restaurátora. Věnoval se jejím různým modifikacím, využíval i systémů starých technik gotického umění, jak ukazuje použití plátkového zlata, jímž dociloval větší zářivosti barev a abstraktním kompozicím dodával potřebnou svěžest. Tíživost normalizační doby zasáhla tehdy i do jeho tvorby. Přinutila jej na určitý čas se jí vzdát. Pauza se však protáhla na dlouhých dvacet let. K malbě se Petr Bareš začal systematičtěji navracet až po roce 1998, kdy pominulo údobí obtížného sebehledání a utváření výraziva. Bylo zapotřebí najít takový systém, který by odpovídal okamžité inspiraci a zahrnoval v sobě prožitek volnosti. Stala se jím, jak ukazují současné Barešovy malby, spontánní improvizace, podmíněná volnými asociacemi reagujícími na tvarovou i barevnou skladbu výchozího prvku. Tato volnost však platí, jak shledáváme, jen do určité míry. Respektována jsou totiž estetická pravidla vzájemných tvarových a barevných vztahů - harmonických i záměrně kontrastních -, jimiž se vznikající konfigurace řídí.
Bezprostřednost této "hry", probíhající v prostoru a v ploše, skýtá umělci v tomto směru jedinečnou možnost jak vyjádřit podstatné: prožitek svobodnosti a opojné radosti z tvorby. Pohybový moment, jejž tento proces obsahuje, je všudypřítomný a výrazně charakterizuje současnou Barešovu tvorbu. Nesou ho křivky linií definující plošné abstraktní tvary, utváří a vnitřně dynamizuje jejich bizarní skladebnost i výsledné konfigurace. Barešovy obrazy jsou v tomto ohledu studnicí elánu, humoru a fantazie. Vznikají v plném citovém nasazení a utvrzují nás, že malba se pro něho stala nejen nutností, ale i základním smyslem jeho života.
Mahulena Nešlehová, petrbares.cz

Petr Bareš

Autor: Jindřich Nosek (NoJin), 2015 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
Petr Bareš, Zdeněk Beran
 

Petr Bareš

Petr Bareš
Pastel č. 4
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 1
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 8
2008
pastel
papír
50 x 65
Petr Bareš
Pastel č. 42
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 41
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 5
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 14
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 38
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 39
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 6
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 9
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 13
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 15
2008
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 27
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 32
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 34
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 35
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 36
2008
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 43
2009
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 2
2009
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 17
2009
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 24
2009
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 18
2009
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 44
2009
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 7
2009
pastel
papír
50 x 65 cm
Petr Bareš
Pastel č. 11
2009
pastel
papír
100 x 70 cm
Petr Bareš
Pastel č. 20
2009
pastel
papír
65 x 50 cm
Petr Bareš
Pastel č. 25
2009
pastel
papír
100 x 70 cm
 

Petr Bareš

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1952 - 1956   Výtvarná škola (Hollarka), Praha, Balaš Zdeněk, *1904
1956 - 1962   Akademie výtvarných umění, Praha, Sychra Vladimír, *1903
1956 - 1962   Akademie výtvarných umění, Praha, Rada Vlastimil, *1895
1956 - 1962   Akademie výtvarných umění, Praha, restaurování, Slánský Bohuslav, *1900

Petr Bareš

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Asociace restaurátorů, *1990
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Praha 3), *
???? - ????   Skupina 66, *1966
???? - ????   Skupina R013, *
???? - ????   Syndikát výtvarných umělců československých, *
1966 - ????   R 66, *

Petr Bareš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006   Petr Bareš: Obrazy, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2007/02/14 - 2007/03/14   Petr Bareš: Obrazy, Galerie U prstenu, Praha
2009/03/08 - 2009/03/29   Petr Bareš: Fotografie z let 1958-1988, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2010   Petr Bareš: Obrazy, pastely, kresby a drobná plastika, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
2012/05/17 - 2012/05/31   Petr Bareš: Pastely, Galerie P+P Kobylka, Praha
2012/07/12 - 2012/09/02   Petr Bareš: Obrazy, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2014/01/28 - 2014/02/28   Petr Bareš: Pastely, Galerie Navrátil, Praha
2015/04/20 - 2015/06/12   Petr Bareš: Obrazy 1959 - 2015, Galerie Litera, Praha
2015/09/09 - 2015/10/09   Petr Bareš: Podnětné exprese, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
2017/10/19 - 2017/11/24   Petr Bareš: Obrazy, akvarely, pastely, kresby, Galerie U prstenu, Praha
2022/09/23 - 2022/11/05   Petr Bareš: Barvy, tvary, struktury (pastely a akvarely), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/05/14 - 1967/06/04   Skupina 66, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1968/07   Skupina 66, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1972/11/23 - 1973/01   1. přehlídka restaurátorských prací, Staroměstská radnice, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1983/10/30 - 1983/01/08   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/01 - 1984/04   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/04 - 1989/06   Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha
2006/04/27 - 2006/05/11   Napříč časem I, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2007/01/08 - 2007/02/02   Napříč časem II, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
2009/07/02 - 2009/07/30   Napříč časem III, Cisterciánský klášter, Osek (Teplice)
2010/07/03 - 2010/09/30   Napříč časem IV, Pražská brána, Velvary (Kladno)
2011/11/14 -   Napříč časem V, Fara, Klecany (Praha-východ)
2012/11/01 - 2012/12/07   Napříč časem VI, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
2013   Skupina R013: Obrazy a objekty, Zámecká galerie, Jičín (Jičín)
2013/03/13 - 2013/04/12   Napříč časem VII, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2013/06/22 - 2013/09/15   Napříč časem VIII, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2014/01/30 - 2014/02/28   Paris - Prague, Galerie Orenda, Paříž (Paris)
2015/02/06 - 2015/03/28   Napříč časem X, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
2015/05/03 - 2015/05/24   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
2015/05/28 - 2015/06/23   Napříč časem XII, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2016/06/10 - 2016/08/12   Napříč časem XIII, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
2018/05/24 - 2018/09/09   Napříč časem XV, Galerie Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha

Petr Bareš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Petr Bareš: Obrazy
  2012   Petr Bareš: Obrazy a pastely, Petr Bareš, Praha
  2015   Petr Bareš: Podnětné exprese (Výběr z malířské a fotografické tvorby)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Skupina 66 (Grafika, obrazy, plastiky)
  1968   Skupina 66
  1972   1. přehlídka restaurátorských prací, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2000   Katalog Asociace restaurátorů, Asociace restaurátorů, Praha
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2011   Napříč časem V (Fara Klecany)
  2012   Napříč časem, Spolužáci z Výtvarné školy
  2013   Napříč časem VII (Spolužáci z výtvarné školy u Praze 1952-1956), Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
  2013   Skupina R013: Obrazy a objekty
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Restaurátorství chce své, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 9.číslo, 1-2
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Petr Bareš: Obrazy, Galerie U prstenu, Praha
  2009   Petr Bareš: Fotografie z let 1958-1988, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
  2012   Petr Bareš: Obrazy, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
  2012   Petr Bareš: Pastely 2008-2012, Galerie P+P Kobylka, Praha
  2014   Petr Bareš: Pastely, Galerie Navrátil, Praha
  2015   Petr Bareš: Podnětné exprese (Výběr z malířské a fotografické tvorby), Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  2017   Petr Bareš: Obrazy, akvarely, pastely, kresby, Galerie U prstenu, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Skupina 66
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
  2010   Napříč časem IV, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
  2014   Paris - Prague (Karel Zlin et ses amis tchèques: Petr Bareš, Kateřina Černa et Aleš Lamr), Galerie Orenda, Paříž (Paris)
  2015   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
  2015   Napříč časem XII
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Petr Bareš: Barvy, tvary, struktury (pastely a akvarely), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Napříč časem VIII. (aneb Nezdolní spolužáci), Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Pastel č. 1
  2008   Pastel č. 13
  2008   Pastel č. 14
  2008   Pastel č. 15
  2008   Pastel č. 16
  2008   Pastel č. 27
  2008   Pastel č. 32
  2008   Pastel č. 33
  2008   Pastel č. 34
  2008   Pastel č. 35
  2008   Pastel č. 36
  2008   Pastel č. 37
  2008   Pastel č. 38
  2008   Pastel č. 39
  2008   Pastel č. 4
  2008   Pastel č. 40
  2008   Pastel č. 41
  2008   Pastel č. 42
  2008   Pastel č. 5
  2008   Pastel č. 6
  2008   Pastel č. 8
  2008   Pastel č. 9
  2009   Pastel č. 11
  2009   Pastel č. 12
  2009   Pastel č. 17
  2009   Pastel č. 18
  2009   Pastel č. 2
  2009   Pastel č. 20
  2009   Pastel č. 23
  2009   Pastel č. 24
  2009   Pastel č. 25
  2009   Pastel č. 26
  2009   Pastel č. 43
  2009   Pastel č. 44
  2009   Pastel č. 7
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Petr Bareš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem / Der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Petr Bareš

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)

Petr Bareš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kateřina Černá, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem / Der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Petr Bareš: Obrazy a pastely, Petr Bareš, Praha
  2017   Jaroslav Rezek: Obrazy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Napříč časem, Spolužáci z Výtvarné školy
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Bohumil Kubišta a Evropa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2021   Degrees of Separation (Bohumil Kubišta and the European Avant-Garde), Nakladatelství Karolinum, Praha

Petr Bareš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/06/08 - 2017/06/30   Jaroslav Rezek: Obrazy, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/07/02 - 2009/07/30   Napříč časem III, Cisterciánský klášter, Osek (Teplice)
2011/11/14 -   Napříč časem V, Fara, Klecany (Praha-východ)
2012/11/01 - 2012/12/07   Napříč časem VI, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
2013/03/13 - 2013/04/12   Napříč časem VII, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2013/06/22 - 2013/09/15   Napříč časem VIII, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2015/02/06 - 2015/03/28   Napříč časem X, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
2016/06/10 - 2016/08/12   Napříč časem XIII, Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)

Petr Bareš

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Restaurátorské zamyšlení, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 1-2
  1989   Užitečné sympozium, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 2
  2011   Mezinárodní konference k dílu Karla Škréty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 10.číslo, 2