Ludmila Karlíková

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Osobnosti Antonína Slavíčka..., Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 6-
Funeral Card
published, title (subtitle)
2007   PhDr. Ludmila Karlíková (rozená Prunarová)