Eva Mráziková Husáková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1990 - 1994   Gymnázium, Litvínov (Most) ,
1994 - 2002   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova, český jazyk a literatura),