Rudolf Schlattauer

* 25. 4. 1860, Hranice (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
3. 1. 1915, Valašské Meziříčí (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, painter, textile artist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Malíř Rudolf Schlattauer se narodil 25. dubna 1860 v Hranicích. Studoval na vídeňské Akademii u Hanse Makarta, v Paříži, v Berlíně a v Mnichově. Poté ze zdravotních důvodů cestoval a ve Skandinávii v Christianii se seznámil s technikou tkaní gobelínů. O první práce vlastní gobelínové tvorby se pokusil asi v Opavě. Byl upozorněn, že jejich technika se podobá tkaní rukavic na Valašsku. Spolu s Ladislavem Henčlem založil gobelínovou dílnu v Zašové (1898) a s pomocí zemských poslanců Kratzla a Dr. Šíleného se podařilo realizovat zřízení Jubilejní zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí v roce 1908 (dnes Moravská gobelínová manufaktura), v níž se stal ředitelem. Realizovány tu byly především Schlattauerovy návrhy, ale také jeho spolužáka z Vídně Hanuše Schwaigera. Ke spolupráci byli získáni i Dušan Jurkovič, Rudolf Livora, E. Pelant, J. Šachl, J. Steindl, J. Kotěra. Kromě gobelínů se tu dělaly i bytové doplňky, paravány, potahy nábytku, polštáře a dámské kabelky. Rudolf Schlattauer dal manufaktuře i celé škole studijní i výrobní program, ve kterém byly využity vypěstované schopnosti žen v různých technikách podomáckého tkalcovství a v němž zhodnotil také vlastní výtvarné poznatky a podněty. Schlattauerova umělecká tvorba byla převážně soustředěna na návrhy gobelínů. Byl ovšem i dobrým malířem, jak o tom svědčí krásný Portrét dámy. Jeho práce jsou ovlivněny secesí. Známé jsou jeho paravány se zapadajícím sluncem, gobelíny Máky u rybníka a Pampeliškové pole. Celý život se potýkal s potížemi a nepochopením a uznání se mu dostalo až po smrti. Je zakladatelem českého gobelínářství.
Literatura:
Jahn, Metoděj. Rudolf Schlattauer. Valašsko : sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 47-48.
Janoušek, Jindřich. Vzpomínky na Rudolfa Schlattauera. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1990, č. 4, s. 22.
Kašlík, Miloš. Z historie gobelínové školy ve Valašském Meziříčí. Valašsko : sborník o jeho životě a potřebách. 1954, roč. III, č. 1-4, s. 28-35.
Knápková, Pavla. Gobelíny a koberce Rudolfa Schlattauera jako doplněk secesních interiérů 1898-1915. Valašsko : vlastivědná revue. č. 27, 2011/2, s. 18 - 23.
Okres Vsetín : Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí : Hvězdárna; Vsetín : Okresní úřad; Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 629.
Podzemná, Alena. Moravská gobelínová manufaktura - 100 let od započetí výroby gobelínů. Historie. Šipinky : časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 12, s. 11-13.
Šipinky : časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1999, č. 2, s. 52 příl.
zdroj - http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/regionalni-osobnosti-10012, 2012/06

notes:
NK - * 25. 4. 1961 v Hranicích studoval v Paříži, Berlínu, Mnichově
+ www.mvk.cz - 4.1.1915?