Hana Lendrová

* 19. 5. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Textile Artist

 

nationality: Czech
sex: female

notes:
NK neuvádí 2022/06

Hana Lendrová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1948 - 1953   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Kybal Antonín, *1901

Hana Lendrová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Skupina XX, *

Hana Lendrová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979/11/22 - 1979/12/06   Hana Lendrová: Tapiserie, Art protis, Galerie Letná, Praha
1982/05/26 - 1982/06/09   Hana Lendrová: Art protisy, Galerie Letná, Praha
1984/05/30 - 1984/06/13   Hana Lendrová: Textilní miniatury, Galerie Dílo, Praha
1988/04/14 - 1988/04/28   Hana Lendrová: Tapiserie a miniatury, Galerie na Můstku, Praha
1989/10/19 - 1989/11/01   Hana Lendrová: miniatury a tapiserie, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1990/10   Hana Lendrová, Galerie Centrum, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/01 - 1957/02   Současné textilní umění (První celostátní výstava československých textilních výtvarníků), Slovanský ostrov, Praha
1957/09 - 1957/10   Výstava stipendistů, Mánes, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1966/09/09 - 1966/10   Československá tapiserie 1956-1966, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1967/10 - 1967/11   Skupina XX, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1971/07/15 - 1971/09/05   Moderní tapiserie Art protis, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1972/03/22 - 1972/04   Výstava užitého umění, Galerie bratří Čapků, Praha
1972/04/16 - 1972/05/02   Tapiséria. Art protis, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/01/19 - 1975/02/23   Art protis - deset let výtvarné technologie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/11 - 1979/01   Česká a slovenská tapiserie - VI. výstava průmyslového návrhu, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981/06/17 - 1981/07/05   Hana Lendrová, Jarmila Šárková: Tapiserie, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1985/01/11 - 1985/02/10   Tapiserie: umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/05/28 - 1986/06/29   Textil v životním prostředí 86, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1987/12/02 - 1988/01/03   Dvacet let tvorby tapiserií Artprotis, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1993/07/11 - 1993/09/05   Olga Hudečková, Miroslav Hudeček, Milan Kyzour, Hana Lendrová, Zdena Polenská, Karel Příhoda, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1993/08/21 - 1993/09/30   Hana Lendrová, Zdena Polenská: Art Protis, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
nedat.   Tschechische angewandte Kunst, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)

Hana Lendrová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Hana Lendrová: Textilní miniatury, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1988   Hana Lendrová: Textil, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1990   Hana Lendrová, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Současné textilní umění (První celostátní výstava československých textilních výtvarníků)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Československá tapiserie 1956-1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Skupina XX, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Moderní tapiserie (Art protis let 1968-1970), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1975   Art protis (Deset let nové výtvarné technologie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Česká a slovenská tapiserie (VI. výstava průmyslového návrhu), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Hana Lendrová, Jarmila Šárková: Tapiserie, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1985   Tapiserie - umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Textil v životním prostředí 86 (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   20 let tvorby tapiserií artprotis, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Užité umění 60. let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  nedat.   Tschechische angewandte Kunst, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Výtvarná výzdoba Městského divadla ve Zlíně (Od ideologie k Bruselu), Prostor Zlín, 33-37
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Hana Lendrová: Tapiserie, Art protis, Galerie Letná, Praha
  1982   Hana Lendrová: Art protisy, Galerie Letná, Praha
  1984   Hana Lendrová: Textilní miniatury, Galerie Dílo, Praha
  1988   Hana Lendrová: Tapiserie a miniatury, Galerie na Můstku, Praha
  1989   Hana Lendrová: miniatury a tapiserie, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Art Protis Hany Lendrové a Zdeny Polenské, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
  1993   Olga Hudečková, Miroslav Hudeček, Milan Kyzour, Hana Lendrová, Zdena Polenská, Karel Příhoda, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Hana Lendrová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   O práci textilních výtvarníků, Výtvarná práce
  1956   Udělení stipendií mladým výtvarníkům, Výtvarná práce, 11
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce
  1989   Gobelín není obraz, ale..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 1
  2016   „Stvoření nového člověka“ (Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století), Umění / Art, 64, 5, 394-411