Antoni Tàpies

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Tàpies: Œuvres sur papier 1952 - 1977
1991   Antoni Tàpies: Pocta Československu (Grafika a sochy)
2008   Tàpiesovy plakáty a veřejná sféra
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Art since 1950 (Seattle World's Fair 1962)
1965   Picasso a pařížská škola (Plakáty)
1965   Picasso a pařížská škola (Plakáty)
1966   Comparaisons
1969   XXVe Salon de Mai
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1969   Hartung, Tapies, Johns, Hozo (Z VIII. mezinárodní grafické výstvy v Lublani)
1971   Metamorphose des Dinges (Kunst und Antikunst 1910-1970)
1972   Highlights
1972   Kunst van de 20e eeuw
1974   A Handbook of Paintings and Graphics
1979   Význačná jména současného španělského malířství
1979   Současné španělské umění (Výběr obrazů a plastik)
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1984   Sammlung Helmut Klinker (Malerei, Bildhauerei, Objekte und Graphik)
1985   Současné španělské malířství
1988   Zero, un Movimiento Europeo (Colección Lenz Schönberg)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1992   Graphische Sammlung 1 (Originale auf Papier)
1993   La Biennale di Venezia: XLV Esposizione Internazionale d'Arte (Punti cardinali dell'arte)
1997   Fondation Beyeler
1997   Informel a skupina Cobra ze sbírek bochumského muzea / Informel und gruppe Cobra aus der sammlung des Museum Bochum
1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts
1997   The Age of Modernism: Art in the 20th Century
1999   The Essl Collection (The First View)
2002   Světová avantgarda XX. století
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
2006   Art Karlsruhe
2006   Světová grafická avantgarda III
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2011   Grafické lahůdky (Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila)
2011   Mezinárodní umění (Katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze)
2011   Ars longa (Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tapies, Chagall)
2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future
2016   ...na papieri
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Abstract Painting, Phaidon Press Limited, Oxford
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1996   Klíč k moderně, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   XXIX. Biennale v Benátkách, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 16-
1964   Paříž 1964, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-5
1964   Guggenheimova cena 1964, Výtvarná práce, 12, 13, 1964/08/14, 5-
1964   Documenta III, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 10-10
1965   Antoni Tàpies, Tvář, 2, 7, 1965, 35-36
1965   K interpretaci Tàpiesovy malby, Tvář, 2, 7, 1965, 38-39
1965/09/27   Setkání s Tàpiesem, Výtvarná práce, 13, 18, 1965/09/27, 6-
1966   Současné umění ve Španělsku (Kronika), Výtvarné umění, 16, 9, 1966/11/21, 454-456
1966   Antoni Tapies se narodil..., Plamen, 8, 11, 1966/11, -
1966   Přehled z Düsseldorfu, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 10-
1966   Newyorské Guggenheimovo muzeum otevřelo..., Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 2-
1968   Španělsko dnes, Výtvarná práce, 16, 14, 1968/08/02, 12-
1968   Španělé v Norimberku, Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 11-
1969   Setkání s Tàpiesem (Španělská kronika), Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 402-402
1969   Výstava čtyř souborů grafických prací..., Výtvarná práce, 17, 16-17, 1969/11/24, 2-
1997   Ziffernschrift und malerischer Gestus, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 70-74
2012   Antonio Tàpies (88) španělský avantgardní malíř a sochař (Nekrolog), Lidové noviny, , , 2012/02/08, 24-
2012   Smrt Antoni Tàpiese (úmrtí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 9-
WWW
published, title (subtitle)
  Antoni Tàpies (es.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Antoni Tápies: Lepty a litografie
2008   Tàpiesovy plakáty a veřejná sféra / Los carteles de Tàpies y la esfera pública
nedat.   Antoni Tàpies: Pocta Československu
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2000   Jiří Kolář 60. - 80.léta, Světové výtvarné umění
2002   Světová grafika
2009   Španělští umělci
2011   Ars longa (Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Dubuffet, Miró, Chagall, Tapies, kmenové umění Afriky / Jiří Anderle, the Artist and his Collection: Dubuffet, Miró, Chagall, Tapies, Tribal Art from Afrika)
2011   Ars Longa..... (Jiří Anderle malíř, grafik a jeho sbírky / Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tàpies...)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1999   Katalánští mistři 20. století
2013   Fokus: Sammlung Im Obersteg
2013   The Im Obersteg Collection at the Kunstmuseum Basel
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Antoni Tàpies: Lepty, monotypie, barevné litografie, kombinované techniky a aquatinta
Yearbook
published, title (subtitle)
1966   Světová literatura 10 (1956 - 1965)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Erwerbungen 1970-1990
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)