Současná česká grafika

date of exhibition: 1989/02/02 - 1989/03/26
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní