Osobnosti Podlipanska

person, born
Aleš Mikoláš, 18. 11. 1852
Balej František, 29. 9. 1873
Batelka Josef, 3. 12. 1887
Blažíček Oldřich, 5. 1. 1887
Blecha Oldřich, 23. 1. 1914
Boháčková Jarmila, 18. 7. 1947
Born Adolf, 12. 6. 1930
Brikcí z Licka Matěj, 1488
Buchtela Karel, 6. 3. 1864
Collinus Matouš, 21. 9. 1516
Corn Jiří, 30. 1. 1920
Corn Zdeněk, 24. 4. 1921
Čečrdle Ignác,
Čech Svatopluk, 21. 2. 1846
Ditrych Břetislav, 29. 9. 1942
Dlabač Bohumír, 17. 7. 1758
Dvořák František, 8. 11. 1896
Dymeš Ladislav, 8. 4. 1901
Emingerová Helena, 17. 8. 1858
Flos František, 27. 7. 1864
Fragner Jaroslav, 25. 12. 1898
Frištenský Gustav, 18. 5. 1879
Fučík Julius, 23. 2. 1903
Gebauer Kurt, 18. 8. 1941
Gočár Josef, 13. 3. 1880
Heidler Ferdinand, 8. 12. 1881
Hermann-Otavský Karel, 2. 5. 1866
Hodinář Karel, 3. 1. 1835
Hofman Ota, 10. 4. 1928
Hons Václav, 14. 6. 1938
Horelová Eliška, 23. 5. 1925
Chudožilov Petr, 2. 2. 1943
Janošková Eva, 20. 10. 1935
Janovská Antonie, 21. 3. 1882
Jaroš František, 19. 6. 1877
Jeřábek Bedřich, 16. 1. 1883
Jílek Jiří, 24. 1. 1925
Jurkovič Dušan, 23. 8. 1868
Kadeřábek František, 14. 6. 1880
Kamarýt Jan, 19. 12. 1922
Kamarýt Ladislav, 12. 6. 1928
Kaše Bedřich, 5. 3. 1847
Klíma Václav, 5. 8. 1845
Kmoch František, 1. 8. 1848
Kolman Cassius Jaroslav, 30. 12. 1883
Kössl Theodor, 1. 7. 1886
Kotěra Jan, 18. 12. 1871
Kožíšek Josef, 6. 7. 1867
Krčín z Jelčan a Sedlčan Jakub, 18. 7. 1535
Krupka Josef, 9. 7. 1951
Kulač Jaroslav, 29. 5. 1887
Kysela František, 4. 9. 1881
Kysela Ludvík, 25. 4. 1883
Laudon Ernst, 13. 2. 1717
Mácha Karel, 16. 11. 1810
Marold Luděk, 7. 6. 1865
Mašínová Leontina, 16. 3. 1882
Mešejda Josef, 8. 1. 1899
Miškovský Jozef, 10. 3. 1859
Moravec Otakar, 5. 11. 1903
Musil Jaroslav, 18. 3. 1848
Musilová Marie, 2. 2. 1854
Neumann Eduard, 1. 4. 1868
Novotný František mladší, 1920
Píč Josef, 19. 1. 1847
Pohorecká Žofie, 8. 3. 1877
Polák Milota, 14. 2. 1788
Preissová Gabriela, 23. 3. 1862
Procházka Josef, 19. 5. 1908
Prokop Holý , 1380
Rejholcová Marie, 29. 1. 1891
Rejholec Jiří, 26. 4. 1861
Renčín Vladimír, 6. 12. 1941
Rezek Jaroslav, 17. 7. 1937
Rubeš František, 16. 1. 1814
Růžička Jan, 26. 12. 1862
Růžička Rudolf, 29. 6. 1883
Satra Augustin, 30. 11. 1877
Sobotka Primus, 29. 1. 1841
Sovák Jiří, 27. 12. 1920
Stadlman Tony, 1886
Stoklas Eugen, 11. 11. 1882
Strettiová Marie, 22. 8. 1876
Sucharda Stanislav, 12. 11. 1866
Svoboda Bedřich, 3. 3. 1883
Šimůnek Jaroslav, 14. 2. 1872
Šolle Miloš, 11. 12. 1916
Štamberský Jiří, 20. 6. 1930
Švankmajer Jan, 4. 9. 1934
Švankmajerová Eva, 25. 9. 1940
Trnobranský Václav, 3. 11. 1819
Tůma Josef, 10. 2. 1865
Ungrová Kamila, 18. 6. 1887
Vaněk Jan, 4. 3. 1842
Vaněk Karel, 17. 3. 1887
Vaněk Karel, 23. 1. 1866
Vavák František, 26. 10. 1741
Vejdovský František, 24. 10. 1849
Veselý Jaroslav, 21. 3. 1913
Veselý Richard, 8. 3. 1880
Veselý Vítězslav, 29. 12. 1877
Viková-Kunětická Božena, 29. 7. 1862
Vondráček Ferdinand, 4. 2. 1873
Wachsmann Bedřich, 8. 9. 1871
Waleská Blanka, 19. 5. 1910
Žižka Jan, 1360