Zahradní aukce

Picture
published, title (subtitle)
1955-1956   Akce I. (Vajíčko)