Národní galerie v Praze, knihovna

type: knihovna
city: Praha
state: Česká republika (Czech Republic)

Národní galerie v Praze, knihovna

Knihovna Národní galerie v Praze je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění – malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Poskytuje knihovnicko-informační služby jednak pracovníkům NG pro jejich odbornou a vědeckou práci, jednak veřejnosti, které zpřístupňuje své fondy k prezenčnímu studiu. K dalším poskytovaným službám patří služby rešeršní a meziknihovní výpůjční služba z českých i zahraničních knižních fondů. Fond knihovny tvoří odborné publikace zaměřené na výtvarné umění, výstavní katalogy českých a zahraničních výtvarníků a sbírek, z nichž významným celkem jsou výstavní a sbírkové katalogy Národní galerie od roku 1821. Specifickou část fondu tvoří katalogy aukční. Zajímavou součástí fondu je sbírka odborných publikací zaměřených na orientální umění. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 110 000 knihovních jednotek. Fond odborných periodik je také obsáhlý (974 titulů) a zahrnuje v sobě periodika české i zahraniční provenience od roku 1839. Součástí fondu jsou také příruční knihovny jednotlivých sbírek a odborných oddělení NG, které knihovna spravuje. Z odborných licencovaných databází jsou čtenářům k dispozici článkové databáze EBSCO - Art Source a JSTOR.


Národní galerie v Praze, knihovna

person   born from - to, notes
Jiráčková Blanka   8. 5. 1950     1979 - 1986, vedoucí

Národní galerie v Praze, knihovna

antologie/sborník
published   author, title (subtitle)
1966    , Art et critique (Actes du XIème Congrès de l'A.I.C.A. en Tchécoslovaquie 1966)
1996    , Z dějin průmyslového designu 1
2006    , Inspirations Françaises (Recueil d'interventions portant sur l'historie de l´art)
2014    , Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 (Příspěvky z vědecké konference)
2016   Royt Jan, Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta)
aukční katalog
published   author, title (subtitle)
1985    , Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
2011    , The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London)
diplomová (disertační) práce
published   author, title (subtitle)
1985   Šlenger Karel, Karel Šlenger
katalog autorský
published   author, title (subtitle)
1897   Schneider Sascha, Saša Schneider
1899   Marold Luděk, L. Marold
1918   Nejedlý Otakar, Otakar Nejedlý: Soubor obrazů
1920   Kubišta Bohumil, Nachlassausstellung Boh. Kubišta
1920   Kubišta Bohumil, Posmrtná výstava Boh. Kubišty
1929   Kubišta Bohumil, Výstava Bohumila Kubišty
1930   Šíma Josef, L' énigme de la face: Exposition de figures humaines peints par Joseph Sima
1936   Šíma Josef, Josef Šíma 1926-1936
1943   Novák Václav, V. V. Novák
1945   Rabas Václav, VR 45
1947   Aleš Mikoláš, Mikoláš Aleš a česká kniha
1947   Šlenger Karel, Karel Šlenger
1948   Šimák Lev, Lev Šimák
1948   Vaníček Bedřich, Bedřich Vaníček
1949   Obrovský Jakub, Jakub Obrovský: Posmrtná výstava
1950   Hudec Jaroslav, Jaroslav Hudec: Výstava obrazů
1951   Filla Emil, Výstava obrazů Emila Filly Středočeská krajina
1955   Světlík Eduard, Oravská přehrada v obrazech akademického malíře Eduarda Světlíka
1957   Boštík Václav, Václav Boštík
1960   Filla Emil, Emil Filla: České středohoří
1960   John Jiří, Jiří John
1962   Toyen, Toyen
1965   Holý Miloslav, Zasloužilý umělec Miloslav Holý: Motivy z východních Čech
1967   Boštík Václav, Václav Boštík
1968   Šlenger Karel, Karel Šlenger: Malířské dílo 1930-1967
1969   Chatrný Dalibor, Dalibor Chatrný
1971   Hégr Miloslav, Miloslav Hégr
1971   Liesler Josef, Josef Liesler: Bilder, illustrationen, graphik
1972   Preisler Jan, Jan Preisler: Výbor z díla
1973   Šlenger Karel, Karel Šlenger: Obrazy z let 1964-73
1978   Šlenger Karel, Karel Šlenger: Obrazy z let 1932-1978
1980   Jamníková Gabrielová Ludmila, Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy
1981   Boštík Václav, Václav Boštík: Obrazy (Situace 10)
1982   Karmazín Jiří, Jiří Karmazín: Obrazy
1991   Hampl Josef, Josef Hampl
1991   Kopecký Bohdan, Bohdan Kopecký: Obrazy a kresby
1991   Pacovská Květa, Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks
1993   Balcar Jiří, Lonely Echo: The Graphic Art of Jiri Balcar (1929–1968)
1993   Boštík Václav, Václav Boštík: O sobě a o umění
1996   Kupka František, Zwei Wegbereiter der Moderne I. / Two Pioneers of Modern Art I.: František Kupka aus der Sammlung Jan und Meda Mladek / from the Jan and Meda Mladek Collection
2001   Othová Markéta, Markéta Othová (Realized Projects 1994-2001 / Realizované projekty 1994-2001)
2003   Nekovář Jiří, Jiří Nekovář: Branou světla
2004   Hrbek Petr, Petr Hrbek: Ignea vis
2005   Smolík Pavel, Pavel Smolík: Hra o prostor / A Play for Space
2005   Šlenger Karel, Karel Šlenger
2006   Kyncl František, František Kyncl: Konstrukce nekonečna
2007   Hájek Miloslav, Miloslav Hájek: Malba, sochy, kresby
2008   Hodonský František, František Hodonský: Doteky vody / Eidos Arche / Touches of Water
2014   Modráček Jindřich, Jindřich Modráček
2016   Salák Milan, Milan Salák: Obrazy s obrazy
2017   Hüttnerová Iva, Iva Hüttnerová
2018   Piepenhagen August, August Piepenhagen: 1791–1868
2019   Dytrych Šormová Kristýna, Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map
2019   Špála Václav, Václav Špála: Na Otavě
2021   Paul Jan, Jan Paul
nedat. (1895)   Schneider Sascha, Saša Schneider (Vystaveno 19 obrazů tohoto ruského umělce)
nedat. (1896)   Jansa Václav, Souborná výstava Václava Jansy
nedat. (1896)   Schereschewski (Šereževský) Wladimir, Vladimír Šereževský
katalog kolektivní
published   author, title (subtitle)
1895    , První řádná česká Jarní výstava umělecká
1896    , Výstava akvarelistů (Francouzi, Angličani, Vlaši a j.)
1897   Schneider Sascha, Návrhy na plakát Výstavy architektury a inženýrství v r. 1898. (23 návrhy); Saša Schneider. (Nová serie obrazů)
1898    , Výstava spolku „Mánes“
1908    , Výstava „Osmi“
1913    , Skupina Prag: Achtzehnte Ausstellung (Der Sturm)
1913    , XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914    , Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze
1915    , Posmrtná výstava Daniela Mayera rozšířená o dřevoryty F. Bílka, kresby V. Morstadta a sbírku starých rytin
1919    , IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1920    , Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1920    , Kreslíři ze Šibeniček
1922    , Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1925    , Výstava nizozemského grafického umění
1925    , Výstava Swiązku polskich artystów grafików z Varšavy
1926    , Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1926    , Výstava dánského grafického umění
1927    , 125. výstava S.V.U. Mánes
1927    , Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg)
1927    , Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1928    , Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1933    , Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1933    , Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1934    , Český poimpresionismus do války (Výstava obrazů ze soukromého majetku brněnského)
1937    , D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1937    , Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   Rykr Zdenek, Paříž 1938: několik členů salonu Surindépendants a hosté (65. výstava Sdružení výtvarníků)
1941    , Členská výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1941    , Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1947    , Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947    , Umění moderní Ameriky
1948    , Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949    , Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950    , Od lidové k umělecké keramice
1950    , Výtvarníci Smetanových oper
1951    , Česká krajina XIX. století
1952    , Česká krajina XIX. století
1952    , Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1954    , Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1954    , Finská grafika
1956    , Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1957    , Karel Slabý-Kareš: Kresby z let 1950-1957; Karel Hyliš: Plastiky
1957    , Katalog výroční členské výstavy
1957    , L'art ancien a Prague et en Tchécoslovaquie
1957    , Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1959    , Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1960    , Katalog výstavy plastik akad. sochaře Václava Šedého a obrazů akad. malířky Květy Šedé
1960    , Katalog výstavy plastik akademického sochaře Václava Šedého a akademické malířky Květy Šedé
1962    , Výstava hostů Hollara
1962    , Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1965    , Jeune avant-garde tchécoslovaque
1965    , Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1965    , Viera Bombová: Kresba, grafika, ilustrácia / Irena Tarasová: Maľba, kresba, grafika, ilustrácia
1965    , Výstava skupiny 5 & 2 (Baroš, Gajdušek, Hovadík, Nikl, Šutera, Grůza, Plánka)
1965   Rykr Zdenek, Arte e Resistenza in Europa
1966    , Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1966    , Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1967    , Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
1967    , Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić (Ze VII. mezinárodní grafické výstavy v Lublani)
1968    , Ledeč ´68
1968    , Mostra biennale internazionale della grafica
1970    , Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970    , Eva Bednářová, Věra Janoušková
1970    , Tschechoslowakische Soziale Grafik
1971    , Gutfreund i češki kubizam
1971    , Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1973    , Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973    , Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1975    , Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975    , Společná cesta
1975    , Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976    , Výstava grafiky, kreseb a ilustrací členů Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1978    , Чешское и европейское искусство (České a evropské umění)
1980    , Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1980    , Malechov '80
1981    , Arte Maestra (Da Monet a Picasso)
1981    , Czeski kubizm
1981    , České malířství a sochařství 1900-1980
1982    , Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1982    , Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje
1983    , 8 Künstler aus Prag in München (Boštík, Boudník, Demartini, Grygar, Jetelové, Kolíbal, Malich, Šimotová)
1983    , Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
1983    , Ze současné brněnské grafiky
1984    , Výstava členů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (Výstava v rámci oislav 25. výročí vzniku fakulty)
1985    , Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986    , Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1987    , Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1987    , Tsjechisch kubisme
1989    , Czech Modernism 1900-1945
1989    , Josef Hlaváček, Inna Entina, Roy Ragle (Setkání)
1989    , Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1990   Medek Mikuláš, Galeria Krzywe Koło (Katalog wystawy retrospektywnej)
1991    , České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1991    , Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991    , Znak a svědectvi (Křesťanské výtvarné umění 1970-1990 v Čechách a na Moravě)
1992    , Apokalypsa XX (Východoslovenská moderna 20. rokov)
1992    , Pavel Brázda, Věra Nováková: 50. léta
1992    , Tak... So... Dus...
1995    , Artcircolo (Mělník - Hořín 1994/1995)
1995    , Obrazy krajinářských inspirací
1995    , Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
1998    , Snížený rozpočet
1999    , Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
1999    , Le fauvisme ou „l'épreuve du feu“: Éruption de la modernité en Europe
1999    , Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
2000    , Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
2000 (nedat.)    , Italské moderní umění se sbírky města Saló / Arte contemporanea italiana dalla civica raccolta del disegno Saló
2001    , Umenie akcie / Action Art 1965-1989
2002    , Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague
2004    , Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
2005    , Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2007    , Členská výstava Umělecké besedy
2007    , Pohlazení něhou: Alois Fišárek, František Jiroudek, Arnošt Paderlík, Karel Souček: Obrazy, Jan Hána: Sochy
2008    , 60 rokov otvorené
2009    , Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949))
2009    , Prinz Prager Gallery (2008–2009)
2010    , Vkročení do prostoru / Venturing into the Third Dimension (Zpráva o výstavě / Report on the Exhibition)
2013    , Arena Sancto-Joannea (Úcta Písečanů ke sv., Janovi Nepomuckému / Píseker Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk)
2013    , Košická moderna a jej presahy
2013    , Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2014    , Tázání a odpovědi Šárky Radové, Evy Vlasákové, Olgy Vyleťalové a Bohunky Waageové
2015    , Diversity of Voices (Essl Art Award CEE 2015)
2015    , Via lucis (Alte Mauern - neue Kunst / Staré zdi - nové umění)
2016    , Collectio Lupulana
2017    , České poválečné umění 1956-1996
2017    , Příběh dne/s/ (Současná česká figurální malba)
2017   Gruss Julius, Z dálky - z blízka (Krajinomalba 19. století, Severní Čechy)
2018    , Jednota umělců výtvarných
2019    , Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
2022    , Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
nedat.    , Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedat.    , Výstava francouzské grafiky, kreseb a plastik
nedat. (1961)    , Japonské grafické umění (Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje)
nedatováno    , Výtvarní umělci Severočeského kraje 1975
kniha
published   author, title (subtitle)
[1936]    , Zeitgenössische Maler der Tschechen
1940   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta (Monografická studie)
1942   Manzù Giacomo, Manzů
1948    , Francouzské nástěnné koberce
1948    , Ruské lidové obrázky
1948   Šimák Lev, Lev Šimák
1948   Vaníček Bedřich, Malíř Bedřich Vaníček
1952    , Umenie XIX. storočia na Slovensku
1974    , Art Nouveau Drawings
1986    , Prag im Herzen Europas
1997    , Zámecké divadlo v Českém Krumlově
2000    , Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
2001    , Jiří Černický: Skutečný sen
2001    , Rozhovory
2003   Filla Emil, Emil Filla
2004    , The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century
2005   Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf, Rudolf Riedlbauch
2011   Kotík Jan, Jan Kotík: 1916-2002
2015   Bílek František, František Bílek a Chýnov
2017    , Granum sinapis (zpěv hořčičného zrnka o překrásném božství)
2020   Kubový Jiří, Jiří Kubový: Absolutní krajina / Absolute Landscape
2021    , Magický věk: Toyen, Štyrský
mapa/plán
published   author, title (subtitle)
2018   Bílek František, Po stopách Františka Bílka na jihu Čech
periodikum
published   author, title (subtitle)
1997/02/01    , Umělec (2)
2000    , Umělec
2000    , Zprávy: Společnost Františka Bílka
2001    , Umělec
2007    , Zprávy společnosti Františka Bílka
2010/09/16    , Art news
2018    , Zprávy společnosti Františka Bílka
pozvánka autorská
published   author, title (subtitle)
1969   Sekal Zbyněk, Pozvánka na výstavu Zbyňka Sekala Sochy a skládané obrazy
pozvánka kolektivní
published   author, title (subtitle)
1965    , Zbyněk Sekal a Jiří Valenta
průvodce
published   author, title (subtitle)
2019    , Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
příležitostný tisk
published   author, title (subtitle)
1964   Kubišta Bohumil, V zájmu krásy (Výběr z kreseb, grafiky a textů Bohumila Kubišty)
sbírkový katalog
published   author, title (subtitle)
1948    , Katalog Jurečkovy galerie
seznam vystavených prací
published   author, title (subtitle)
1884    , Seznam umělecké výstavy roku 1884 na Žofínském ostrově: 45. rok Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze
nedat. (1895)   Schneider Sascha, Výstava děl Saši Schneidera / Oeuvres de Sacha Schneider / Werke Sasha Schneider's / Sasha Schneider's Works