Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

institution, city, address
Státní pedagogická akademie při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Praha, _