Vladivoj Kotyza

* 30. 11. 1943, Praha, Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, painter, restaureteur, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
V letech 1961–1966 vystudoval AVU v Praze v oboru malby a restaurátorství pod vedením Vojtěcha Tittelbacha, Arnošta Paderlíka, Antonína Pelce a Bohuslava Slánského, legendy české restaurátorské školy. Získal zde brilantní řemeslnou výbavu, která mu umožnila plně rozvinout osobitý realistický projev. Jeho základem je přesná konstruktivní kostra kresby a suverénní imitační akribie využívající širokou škálu malířských fines. V šedesátých letech rozvinul osobitý hyperrealistický projev, tematicky těžící z poetiky science-fiction. Nejasný časově prostorový rámec stojí v napětí k detailně přesnému zobrazení fantastického výjevu a vyvolává magický dojem. Do poloviny sedmdesátých let si Kotyza vytvořil základní tematický rejstřík, který lze rozdělit do několika námětových okruhů: snové vize / relikty / prostory. Snové výjevy odkazují ke zmíněné fantastické literatuře a dokládají určité surrealistické souvislosti Kotyzova pohledu. Relikty se zaměřují na poetiku odvržených věcí, z nichž vyzařuje bezděčná přítomnost existence. Prostory se vztahují k magické povaze našeho vnímání prostorové sféry. Všechny tematické okruhy spojuje koncentrace na magický rozměr skutečnosti. Nejen tímto zájmem, ale i preciózním technickým provedením má Kotyzovo umění nejblíže k magickému realismu, který pracuje s reálnou podobou světa v momentu bezčasého strnutí anebo nenásilně kombinuje skutečnost a vizi. V posledních letech se těžištěm malířova zájmu stal přírodní prostor, zejména prostor lesa. K tomuto okruhu patří i obraz zakoupený do Artotéky města Plzně.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018