Pavel Scheufler

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Já, Jára Cimrman (Dosud nejvýpravnější sborník o životě, díle a životním prostředí českého génia světového významu), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha