Zora Rusinová

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2008   Na margo (Úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia), Artemis a Dr. Faust, , , 2008, 203-221