Zora Rusinová

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art