Zora Rusinová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1968 - 973   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava) (Filozofická fakulta, dějiny výtvarného umění),