František Branislav

* 19. 6. 1900, Beroun (Beroun), Česká republika (Czech Republic)
† 25. 9. 1968, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Editor, Poet

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01012988

notes:
Odkaz. forma
Blecha, František, 1900-1968

František Branislav

František Branislav se narodil jako syn hostinského. Dětství strávil ve Strašicích u Rokycan. Gymnázium začal sice studovat v Praze, ale již toku 1913 se s rodiči přestěhoval do Počapel u Králova Dvora a přestoupil ma gymnázium v Berouně, kde roku 1921 maturoval. Poté začal studovat češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a studium dokončil roku 1926. Po absolvování vojenské služby pracoval v letech 1928–1945 jako úředník Všeobecného penzijního ústavu a zároveň byl knihovníkem Skandinávského a nizozemského ústavu. Od roku 1945 byl literárním referentem Československého rozhlasu, v letech 1952–1955 šéfredaktorem Literárních novin a v letech 1955–1958 šéfredaktorem časopisu Nový život. Současně působil do roku 1959 jako lektor severských literatur na FF UK. Pak se již věnoval zcela literatuře.
Jeho literární počátky spadají již do dob gymnazijního studia. V Praze se účastnil rušného literárního života a přispíval do různých novin a časopisů (Přerod, Pramen, Host, Národní osvobození, Rozpravy Aventina, Literární noviny, Kritický měsíčník, Právo lidu, Lidové noviny a další). Svůj literární pseudonym si zvolil podle kovolijce Josefa Branislava Mencla z Hořovic, který patřil do kruhu přátel Boženy Němcové. Pro jeho tvorbu měly zvláštní význam jeho cesty do Německa, Dánska a skandinávských zemí a rovněž i poválečné cesty do Polska, Černomoří a Řecka. Ústředním tématem jeho lyrické poezie byl vztah k přírodě, do kterého se promítaly motivy milostné a láska k domovu. Koncem třicátých let se v jeho poezii objevila úzkost o osud vlastního národa.
V padesátých letech se ani Branislav neubránil tehdejší budovatelské rétorice, přesto jeho intimní lyrika vyvažovala citovou chudobu tehdejší poezie. Okouzlení čistotou dětského světa se od počátku padesátých let stalo zdrojem celé řady jeho básní pro děti, které vydá časopisecky (například v Mateřídoušce) a také knižně. Ve verších ke konci jeho života sílil melancholický podtón z vědomí samoty a blížící se smrti.
cs.wiklipedia.org, 2013/03/22

František Branislav

 

František Branislav

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Strašice (Rokycany), Strašice (Rokycany), část mládí
1952 - 1954   Literární noviny, Praha, šéfredaktor

František Branislav

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

František Branislav

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2010/06/25 - 2010/09/26   Umění českého západu: Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

František Branislav

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...)
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Stopami poezie (Studie a podobizny), Československý spisovatel, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1969   Hudba a lidé (Svědectví významných osobností vědy, kultury a sportu o jejich společné lásce k hudbě), Supraphon, n.p., Praha
  2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Praha 12 křížem krážem, Milpo Media s.r.o., Praha 3
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Knihy pro děti a mládež (Letmý pohled), Literární noviny
  1984   František Branislav (19.6.1900 Beroun-26.9.1968 Modřany u Prahy), Kontury české literatury pro děti a mládež, 204-205
  2012   Branislav František (16.6.1900 Beroun - 26.9.1968 Komořany (Praha)), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 71-73
  2016   Stopy lidí, Praha 12 křížem krážem, 50-60
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   František Branislav (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

František Branislav

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Věčná země, Družstevní práce, Praha 1
  1940   Dým k hvězdám, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Básně (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
  1957   Prsten na cestu, Československý spisovatel, Praha
  1960   Věnec z trávy, Československý spisovatel, Praha
  1962   Řecká sonatina, Československý spisovatel, Praha
  1963   Večer u studny, Československý spisovatel, Praha
  1964   Divertimento a kantiléna, Československý spisovatel, Praha
  1969   Sluneční kámen, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha

František Branislav

almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Almanach Klubu čtenářů (Jaro), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti), Svět sovětů, Praha
  1952   Za Konstantinem Bieblem (Vzpomínky a projevy jeho přátel), Československý spisovatel, Praha
  1953   Básnický almanach 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Dar přátelství (Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy "Vývoj české knihy 1468-1955" ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou), Odbor kultury krajského národního výboru, Olomouc (Olomouc)
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1962   Světlo nad cestou (Sborník k životnímu jubileu Marie Majerové), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Karel Beneš: Grafika, Klub kultury, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Výtvarníci a kniha
  1975   D. H. Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Daniela Benešová: Obrazy, Karel Beneš: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), Československý spisovatel, Praha
  1955   Básnický almanach 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Cesta na sever (Pro větší názornost provázená obrázky autorovými a básněmi jeho ženy), Československý spisovatel, Praha
  1957   Setkání s básníky, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1963   Milostný deník, Československý spisovatel, Praha
  1964   Otvírání studánek, Československý spisovatel, Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1976   Zjevení génia (Ludwig van Beethoven), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  2011   Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla), Burian a Tichák, s. r. o., Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Snad... / báseň, Život, 105
  1953   Ženám, Křesťanská žena
příloha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959-1960   Plamen (Básnické přílohy 1959-1960)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Naše knížky

František Branislav

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha

František Branislav

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/03/31 -   Vilém Kropp: V proudu života, Galerie Foma, Praha
1967/01/13 - 1967/02/04   Jaroslav Doležal: Knižní vazby a užitá grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/05/28 - 1954/06   Finská grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha

František Branislav

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Otokar Fischer - Germanista, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 175-177
  1955   Ze života brněnského střediska, Výtvarná práce
  1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj
  2009   Kultura a umění, Malá kronika Prahy 12, 72-80