zdroj: https://www.google.com/search?q=Vo%C5%BEen%C3%ADlek+ji%C5%99%C3%AD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf0IWzpK3lAhXLZFAKHckhDHwQ_AUIEigB&biw=1920&bih=888#imgrc=e0OG5mLDUlHMNM

Jiří Voženílek

* 14. 8. 1909, Holešov (Kroměříž), Česká republika (Czech Republic)
† 4. 11. 1986, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect, Urbanist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01150864

Jiří Voženílek

* Praha - uvádí Slovník čsvu Chagall
stati v odborném tisku

Jiří Voženílek

zdroj: https://www.google.com/search?q=Vo%C5%BEen%C3%ADlek+ji%C5%99%C3%AD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf0IWzpK3lAhXLZFAKHckhDHwQ_AUIEigB&biw=1920&bih=888#imgrc=e0OG5mLDUlHMNM
 

Jiří Voženílek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1928 - 1933   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

Jiří Voženílek

from - to   institution, city, notes
1952 - 1958   Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha, ředitel
1958 - ????   České vysoké učení technické, Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, profesor
1961 - 1970   Útvar hlavního architekta, Praha, hl. architekt

Jiří Voženílek

from - to   student, school, city
???? - 1968   Welz Tomáš, *1945, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, architektura a urbanismus
???? - 1959   Urbánek František, *1927, Institut architektury, Moskva (Moscow)
1964 - 1970   Novotný František, *1946, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, architektura a urbanismus
1971 - 1977   Hnízdil Ivan, *1952, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, urbanismus

Jiří Voženílek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   stavební komise ilegálního vedení Ústřední rady odborů, *
1931 - 1937   Pracovní architektonická skupina (PAS), *1931, zakládající člen s Karlem Janů a Jiřím Štursou

Jiří Voženílek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1948/11/13 - 1948/11/28   Žena a dnešek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/09/12 - 1991/11/10   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/03 - 1992/04   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1992/11 - 1993/01   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1953/09   III. kongres Mezinárodní unie architektů, Lisabon, Lisabon (Lisboa)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha

Jiří Voženílek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1948   Žena a dnešek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1991   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2016   Prostor Zlín (Stálá expozice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Realizace a projekty v současné architektuře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939, Pierre Mardaga, Lutych (Liège)
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Zlínská architektura, Sborník památce Alberta Kutala, 49-56
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Utopie moderny: Zlín
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Moderní architektura v Gottwaldově, Svaz architektů ČSSR, Praha
  2016   Zlínská architektura, Statutární město Zlín, Zlín (Zlín)

Jiří Voženílek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Bydlení v Československu (Přehled bytové výstavby od roku 1945), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

Jiří Voženílek

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Stavební systém výrobních etážových budov firmy Baťa / Construction System of Productional Storeyed Building of Baťa Company (Typizace výrobních etážových budov firmy Baťa / Type Standardization of Productional Storeyed Buidings in Zlín), Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism, 28-35
  1995   Zlín, Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism, 25-28

Jiří Voženílek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Jiří Voženílek

year of award   award name, type, notes
1966   Řád práce