Josef Hrubý

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Otylé ach, Galerie města Plzně, o.p.s., Plzeň (Plzeň-město)
2016   Šelesty, Dominik Mačas, Nezvěstice (Plzeň-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Pramen (literatura umění život), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Bibliophily
published, title (subtitle)
2010   Kočičí sněm (Z cyklu autentické poezie Polyphony)
2014   Bóje