Stanislav Tůma

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Stanislav Tůma: Fotografie
1982   Stanislav Tůma: Fotoalbum
1983   Stanislav Tůma: Prag-fotografier
1984   Stanislav Tůma: Friends
1985   Stanislav Tůma: Fotografie 1980-1985
2018   Stanislav Tůma: Fotografie 1980-2005
nedatováno   Stanislav Tůma: Photography
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2
1991   Akademie užitých umění Malá Strana Praha
1994   Česká fotografie 1989–1994
1998   Portrét
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2010   Prague Photo 2010
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Stanislav Tůma: Suburbium Pragense (Malá strana / Hradčany), ,
2000   Stanislav Tůma: Suburbium Pragense, ,
2003   Malostranské Hospody / Malá Strana Bierstuben / Lesser Town's Pubs, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2003   Pražské podhradí, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1996   Stanislav Tůma: Pražské podhradí / Suburbium Pragense (fotografie, zahájení + křest knihy)
1996   Stanislav Tůma: Suburbium Pragense (zahájení + II.křest knihy)
2000   Stanislav Tůma: Fotografie 1970 - 2000 (k autorovým padesátinám, zahájení + křest II.vydání knihy Suburbium Pragense)
2003   Stanislav Tůma: Pražské podhradí (vernisáž + křest knihy)
2006   Stanislav Tůma: Prague Fragments / Pražské fragmenty
2010   Stanislav Tůma (1950-2005): In the Shade / Ve stínu
2019   Stanislav Tůma: Roky měřené světlem / Years Measured By Light
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika)
2002   Akty (Obrazy - kresby - sochy - fotografie)
2003   Akt (Obrazy, kresby, sochy, fotografie)
2004   Různé podoby lásky (Přehlídka současného umění)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2003   2. aukce moderního umění
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
Postcard
published, title (subtitle)
1998   Stanislav Tůma: Po ránu, Praha 1980
nedatováno   Stanislav Tůma: The Letter Box, Prague 1982
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1994   Stanislav Tůma: Fotografie
2006   Stanislav Tůma: Lidská krajina / The Human Landscape (photography / fotografie)
Periodical
published, title (subtitle)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1994   Stanislav Tůma
1996   Stanislav Tůma: Pražské podhradí / Suburbium Pragense