Alexander Ulma

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje
1982   10 textilních výtvarníků (S. Krotký, L. Miková, M. Mikušová, V. Milčinská, J. Pech, D. Piorecká, J. T. Strýček, J. Strýčková, A. Ulma, A. Ulmová)
1983   Alice Ulmová, Alexander Ulma: Tkané tapiserie
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1988   Současná česká tapiserie v práci mladých autorů
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1981/02/25   Galerie textilní tvorby, Lidová demokracie, 37, 47, 1981/02/25, 5-
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1981   Devět textilních výtvarníků
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění