Markéta Svobodová (Večeřáková)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2003   Povolání: Architekt[ka] / Profession: [Woman] Architect
2010   Sial
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Naprej!: Česká sportovní architektura 1567 - 2012, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2018   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina), Artefactum, Praha
2019   Fenomén Bauhaus (Příběh jedné školy), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století (Jejich historie, architektura a ideový obsah), Umění, 45, 1, 1997, 72-92
2002   Věčný ruch a věčná nespokojensot nad strahovským stadionem (Příspěvek k historii sportovních staveb), Pro Arte, , , 2002, 351-356
2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století, Galerie Na Shledanou 2012-2013, , 2, 2013, 4-5
2014   František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno, Umění / Art, 62, 2, 2014, 141-153
2014   Mein lieber Ka’ (Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946), Umění / Art, 62, 2, 2014, 154-160
2017   Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dicker in Czechoslovakia between the Wars (Articles by Three Bauhaus Graduates), Umění / Art, 65, 4, 2017, 396-405