Max Hermann Pechstein

* 31. 12. 1881, Cvikov (Zwickau), Německo (Germany)
29. 6. 1955, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
painter, graphic artist

 

nationality: German
sex: male

word:
Po nástupu nacismu v Německu se Pechstein stal jako Žid terčem mnoha nepříjemných útoků, z německých muzeí bylo nakonec odstraněno celkem 326 jeho děl. V roce 1937 bylo také šest jeho děl vystaveno na nechvalně proslulé výstavě Entartete Kunst (Zvrácené umění), kde byly představeny práce, které nacisté považovali za nečisté. V době tohoto pronásledování žil Pechstein v ústraní na baltském pobřeží v Pomořansku. V roce 1944 byl krátce povolán k nuceným pracem, poté byl zběžně vězněn Rusy.
zdroj: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=340
-
Malíř a grafik. Základní malířské vzdělání dostal již v rodném Cvikově. Následně odešel studovat na uměleckoprůmyslovou školu do Drážďan. V roce 1902 vstoupil na Akademii, kde byl žákem Otty Gussmanna. Do hledáčku německých expresionistů se dostal svým obrazem pro výstavu uměleckých řemesel v roce 1906, který musel být pro své zářivé barvy přemalován. Tímto dílem si získal pozornost Ericha Heckela a stal se členem významného uměleckého sdružení Die Brücke. Kromě německého expresionismu měly na jeho tvorbu vliv obrazy Vincenta van Gogha. V roce 1908 se usadil v Berlíně. Poté, co jeho dílo nepřijala místní skupina Berliner Secession, se podílel na vzniku skupiny Neue Secession. Ještě před vypuknutím první světové války odjel na Palauské ostrovy v Tichém oceánu, což jeho tvorbu posunulo k ještě expresivnější barevnosti a zjednodušující stylizaci. V první světové válce bojoval na západní frontě. Ve třicátých letech se dostal na index nacistické cenzury a jeho umění bylo označeno za zvrhlé. Po roce 1945 působil jako pedagog na berlínské Akademii.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 271