Antonín Drobník

* 20. 4. 1925, Skuhrov (Jablonec nad Nisou), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 3. 2007, Železný Brod (Jablonec nad Nisou), Česká republika (Czech Republic)
Glass Artist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: stk2007383453
VIAF: 96638316

Antonín Drobník

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1940 - 1943   Střední průmyslová škola sklářská v Novém Boru, Nový Bor (Česká Lípa)
1943 - 1949   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Štipl Karel, *1889

Antonín Drobník

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Mukařov (Praha-východ), Mukařov (Praha-východ)
???? - ????   Železný Brod (Jablonec nad Nisou), Železný Brod (Jablonec nad Nisou)

Antonín Drobník

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Antonín Drobník

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972/09/17 - 1972/10/06   Antonín Drobník: Tvorba a sklo, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
1983/04/27 - 1983/05/11   Antonín Drobník: Sklo, Galerie Karolina, Praha
1985/06/19 - 1985/07/03   Antonín Drobník: Sklo, Galerie Karolina, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959   Glass '59, The Corning Museum of Glass, Corning
1959/12   Iniciativa a projekt, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/08   III. celostátní výstava bižutérie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1963/05   Współczesne szkło w Czechosłowacji, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1965/03 - 1965/04   Umělci dnešku, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1968   2. Trienale řezaného skla, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1969/05   Sklo severočeských výtvarníků, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1970/07/06 - 1970/09/10   Současné české sklo, Mánes, Praha
1973/08 - 1973/09   Metamorfózy skla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/09/28 - 1973/11/04   Böhmisches Glas der Gegenwart, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1973/11/16 - 1974/01/06   Böhmisches Glas der Gegenwart, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
1974/02/01 - 1974/03/31   Böhmisches Glas der Gegenwart, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Karlsruhe
1974/04/19 - 1974/06/17   Böhmisches Glas der Gegenwart, Kunstgewerbemuseum Berlin, Berlín (Berlin)
1974/07/10 - 1974/09/05   Böhmisches Glas der Gegenwart, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1977/07/07 - 1977/08/14   Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Praha, Praha
1981/05/02 - 1981/11/01   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
1984/06 - 1984/07   Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/04/14 - 1987/05/17   Skleněná plastika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/05/16 - 1987/10/25   Thirty Years of New Glass 1957-1987, The Corning Museum of Glass, Corning
1988/01/10 - 1988/02/21   Thirty Years of New Glass 1957-1987, Toledo Museum of Art, Toledo (Ohio)
1989/08/31 - 1989/10/01   Blanka Velová: Obrazy, Antonín Drobník: Sklo, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1990/05/17 - 1990/09/30   Skleněný inspiromat: Československé sklo z let 1955-1965, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2001/07/24 - 2001/09/01   Tschechische Glaskunst 1945-2000 (die Sammlung Dittrich), Galerie Prager Kabinett, Salzburg
2002/05/16 - 2002/11/30   Glass Behind the Iron Curtain: Czech Design, 1948-1978, The Corning Museum of Glass, Corning
2015/05/22 - 2015/10/04   Pohyb - výraz - emoce: Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/12/11   Aukční salon 1993, Výstavní síň radnice, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/12/06 - 1993/12/10   Aukční salon 1993, Výstavní síň radnice, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)

Antonín Drobník

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Antonín Drobník: Sklo, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1985   Antonín Drobník: Sklo, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1955   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1963   Współczesne szkło w Czechosłowacji, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1965   Umělci dnešku, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výtvarníci Liberecka 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
  1969   Sklo severočeských výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Současné české sklo
  1973   Böhmisches Glas der Gegenwart, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburk (Hamburg)
  1973   Metamorfózy skla (Přehlídka současné československé skleněné plastiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1977   Umělecké sklo 1977 (Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
  1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba), Český fond výtvarných umění, _
  1987   Skleněná plastika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   Thirty Years of New Glass (1957-1987), The Corning Museum of Glass, Corning
  1990   Skleněný inspiromat (Československé sklo z let 1955-1965), Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
  1996   Užité umění 60. let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Tschechische Glaskunst 1945-2000 (Die Sammlung Dittrich)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Současné umělecké sklo v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  2015   Pohyb - výraz - emoce / Motion - Expression - Emotion / Bewegung - Ausdruck - Emotion (Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle / Figures and Figurines in Bohemian and Czech Glass Art and Craft / Figuren und Figürchen der böhmischen und tschechischen Glaskunst und dem Gewerbe), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2021   Sklo, Sto, Brod (Sklářská škola v Železném Brodě 1920-2020), Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Československo v Corningu na mezinárodní výstavě moderního skla, Výtvarná práce, 12
  1960   Jak naproti tomu je mnohem blíž..., Výtvarná práce, 9
  1960   Kolektiv severočeských výtvarníků vystavoval..., Výtvarná práce, 10
  1961   Severočeský úspěch (Liberecké výstavní trhy. Bižutérie pro celý svět), Výtvarná práce, 1-2
  1982   A Search for New Ways of Communication in Glass, Glass review, 2-37
  1982   La recherche d'une nouvelle communication du Verre, Revue du Verre, 2-38
  1982   Suchen einer neuen Aussage des Glases, Glasrevue, 2-38
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Antonín Drobník: Tvorba a sklo, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
  1983   Antonín Drobník: Sklo, Galerie Karolina, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Blanka Velová: Obrazy, Antonín Drobník: Sklo, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
  1993   Aukční salon 1993, Dětský rehabilitační stacionář, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Tschechische Glaskunst 1945-2000 (Die Sammlung Dittrich)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Antonín Drobník

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Oprava, Výtvarná práce, 11
  1962   Železnobrodská tradice a současnost, Výtvarná práce, 9-9
  1963   Vitráž a její výtvarná podstata, Výtvarné umění, 1-13

Antonín Drobník

institution, city  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburk (Hamburg)
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Muzeum Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Východočeské muzeum, Pardubice (Pardubice)