Michael Florian

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Legenda o Cidu Campeodorovi, Stará Říše (Marta Florianová), Stará Říše (Jihlava)
1937   Mučedníci, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
1939   Z chelmské země (Dojmy a vzpomínky), Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
1940   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
1940   Plášť z opičí kůže, Rudolf Škeřík, Praha
1941   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
1941   Mississippi (Velebná matka řek), Rudolf Škeřík, Praha
1941   Země a moře, Rudolf Škeřík, Praha
1942   Pro česta slávu, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
1942   Zlatý had (román), Rudolf Škeřík, Praha
1942   Boj o divočinu, Rudolf Škeřík, Praha
1947   Já se tam vrátím..., Vysočina, spolek rodáků a přátel Českomoravské vysočiny v Praze, Praha
1947   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení města Brna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
1947   Rytíř v žíněném rouchu, Nakladatelství Brněnské tiskárny, Brno (Brno-město)
1953   Legenda Tater, Melantrich, nakladatelství, Praha
1968   Otokar Březina, Školská a kulturní komise MěNV, Počátky (Pelhřimov)
1971   Svatý Norbert (a jeho dílo), Křesťanská akademie, Řím (Roma)
1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha
1996   Koledy ve Staré Říši, Nakladatelství Trinitas, Svitavy (Svitavy)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1993   České nebe (Slovník českých patronů)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Podobizna Cypriana Norwida, 39. Archy, , 39, 1937, -
1940   Obléhání Brna Švédy (Útoky na baštu sv. Tomáše a na Špilberk ), Lidové listy, , , 1940/11/24, 11-
Almanach
published, title (subtitle)
2006/9/30   Posel z Budče (Almanach poutníků na staroslavnou Budeč)
Calender
published, title (subtitle)
1980   Cyrilometodějský kalendář (1981)
Periodical
published, title (subtitle)
1937   39. Archy
1938   40. Archy
New Years Greeting
published, title (subtitle)
1936   1936 1937 (Těm málo přátelům, Dobrého díla...)
1937   Na rozhraní let 1937/1938
1938   Na rozhraní let 1938-1939
Wish
published, title (subtitle)
1937   Pozdrav ze Staré Říše k svátkům Velikonočním 1937