Iva Mladičová

from - to, institution, city, (notes)
2007 - 2010   Národní galerie v Praze, Praha, (příprava monografie a retrospektivy Jana Kotíka)
2012 -   Galerie Dům, Broumov (Náchod), (externí kurátorka)
2013 -   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), (odborná asistentka)
2015 -   Výklady AXA (Galerie Výklady AXA), Praha 1, (kurátorka)