Podobizna Jana Zrzavého

Author's Catalogue
published, title (subtitle), page
1993   Bohumil Kubišta 1884–1918, s. 37
Collective Catalogue
published, title (subtitle), page
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, s. nestr., obr. č. 17
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), s. 17
2000   Melancholie, s. 107
2001   Pocta kubismu, s. 22
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), s. 17
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), s. 269
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, s. 76
2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, s. 142
2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, s. 142
nedatováno   MUO Muzeum umění Olomouc (1 muzeum ˃ 1000 let výtvarné kultury), nestránkováno
Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
1940   Bohumil Kubišta (Monografická studie), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, s. 107 (obr. 42)
1960   Korespondence a úvahy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha, s. nestr. obraz. příloha, č. 43
1984   Bohumil Kubišta, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha, s. 147, 275
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha, s. 222
1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), s. 43
1993   Bohumil Kubišta, Národní galerie v Praze, Praha, s. 147, 275
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), s. 253 (obr. 254)
2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město), s. 26
Periodical
published, title (subtitle), page
1994   Bulletin Moravské galerie v Brně (50), s. 167
Ticket
published, title (subtitle), page
nedatováno   Muzeum moderního umění Olomouc (Museum of modern Art Olomouc)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle), page
2003   Muzeum umění Olomouc, nestránkováno
2009   Český kubismus 1909–1925, nestránkováno
2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století), nestránkováno