Jitka Walterová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1974   O jedné výstavě, Mladá fronta, , , 1974/08/20, -
1977   Pražské výstavní síně v únoru-květnu 1977, Výtvarná kultura, 1, 3, 1977, -
1990   Výtvarníci animovaného filmu, , , , , 6-11