Jan Stoss

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Nový zákon v umění (Výstava prací pedagogů a studentů Akademie výtvarných umění)
1996   Proposte Scambio 1996 (Una finestra sull'Est)
1997   Osvobozování jistoty (Fenomén klasické malby 90 let)
1999   Neplánované spojení (Stipendisté Nadace Jana & Milan Jelínek)
2000   Portrét roku 2000 / The Portret of the Year
2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
2005   Akty v akci (Výstava absolventů ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana)
2005   Pražské ateliéry
2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2006   Spřízněni... / Allied... (Umělci podpoření Nadací Jana a Milan Jelínek / Artists supported by the Jana & Milan Jelinek Foundation)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Figurama 07
2007   BLACK 06
2008   Defenestrace
2009   Figurama 09
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   Connections? (Asistenti Akademie výtvarných umění v Praze / Assistenten Der Akademie der Bildenden Künste Prag)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2016   Figurama 16
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
2010   Umění po roce 1995, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 168-187
2010   Art After 1995, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 168-187
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Jan Stoss: Česká hlava - České tělo
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1995   Svatováclavské stropy a jiné anachronismy
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2005   Velikonoce
2005   Pražské ateliéry
2006   Krásný nový svět (When dreams come true)
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2009   Jubilanti Mánesa 2009
2017   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2019   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara (2019)
Periodical
published, title (subtitle)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Krajina domova třetího tisíciletí)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
Program
published, title (subtitle)
2006   BLACK '06 (Pardubický výtvarný festival)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)