Gabriela Kesnerová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Václav Hollar: Kresby z Grafické sbírky Národní galerie v Praze (K 300. výročí umělcova úmrtí)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Les dessins français de Prague, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha