Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce)

Graphics
published, title (subtitle)
1915   Prosba (Nedokončený dřevoryt)