140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)

Graphics
published, title (subtitle)
1918   Autoportrét (Podobizna muže)