Vysoké učení technické v Brně

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2013/09/29 - 2013/10/19   Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, New York City (New York)