Antonín Balšánek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1895   První řádná česká Jarní výstava umělecká
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1966   Česká secese (Umění 1900)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2005   Podlipanské muzeum v Českém Brodě (Průvodce muzeem)
2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů), ,
2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994   Nový slovník československých výtvarných umělců (Dodatky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Národní pracovníci v kraji, Před branami Prahy, , , 1940, 83-0
Occassional Print
published, title (subtitle)
1939   Literární místopis Českobrodska
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy