Naděžda Blažíčková Horová

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Průvodce výstavou Počátky české litografie 1819-1850, Grapheion, , 1, 1997, 64-67
2012   Václav Radimský, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 12-12