Berliner Architekturwelt 1908, S. 201

Josef Maria Olbrich

* 22. 12. 1867, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 8. 1908, Düsseldorf, Německo (Germany)
designer, Architect

 

sex: male

NK AUT: jn20000720207
VIAF: 39646235

notes:
Uváděn také jako Joseph Maria Olbrich, Olbricht

Josef Maria Olbrich

Po ukončení studia na vídeňské Akademii působí v ateliéru O.Wagnera. Aktivně se zúčastnil založení Vídeňské secese (Wiener Sezession), jejíž proslulá budova je jeho dílem.

Josef Maria Olbrich

Berliner Architekturwelt 1908, S. 201
 

Josef Maria Olbrich

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1882 - 1886   Státní průmyslová škola, Opava (Opava)
1890 - 1893   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien), Hasenauer Carl von, *1833

Josef Maria Olbrich

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Düsseldorf, Düsseldorf
???? - ????   Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
???? - ????   Kolín nad Rýnem (Köln), Kolín nad Rýnem (Köln)
???? - ????   Opava (Opava), Opava (Opava)
???? - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
1899 - ????   Darmstadt, Darmstadt

Josef Maria Olbrich

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Vídeňská Secese (Wiener Secession), *

Josef Maria Olbrich

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/06/14 - 1989/07/23   Josef Maria Olbrich 1867 - 1908: Architektonické dílo, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1966/08/13 - 1966/09/11   100 secesních plakátů, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1989/02/14 - 1989/04/19   Umělecká kolonie Darmstadt a německá secese 1899–1914, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1997/05/14 - 1997/10/05   Erlesenes aus Jugendstil und Art déco, Grassi - Museum für Angewandte Kunst, Lipsko (Leipzig)
2000/05/07 - 2000/09/10   Biedermeier: Arte e cultura nella Mitteleuropa, Palazzo della Ragione, Padova (Padua)
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2007/02/20 - 2007/04/01   Altes, Neues, Allerneuestes: Sammeln um 1900: Eine Ausstellung zu Ehren von H. H. Meier jr. und Heinrich Wiegand, Kunsthalle Bremen, Brémy (Bremen)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/09/22 - 2011/01/16   Welt aus Schrift, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
2010/09/26 - 2011/01/16   Wien 1900: Klimt, Schiele und ihre Zeit, Fondation Beyeler, Riehen/Basel
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2018/04/24 - 2018/07/22   Konec zlatých časů: Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)

Josef Maria Olbrich

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Josef Maria Olbrich 1867 - 1908: Architektonické dílo, Svaz českých architektů, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1966   100 secesních plakátů, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Německá secese (Umění a umělecké řemeslo kolem roku 1900 ze sbírek muzeí Spolkové republiky Německo), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Umělecká kolonie Darmstadt 1899–1914, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Erlesenes aus Jugendstil und Art Déco (Die Sammlung Giorgio Silzer), Museum für Kunsthandwerk, Lipsko (Leipzig)
  2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848), Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2007   Altes, Neues, Allerneuestes. Sammeln um 1900 (Eine Ausstellung zu Ehren von H. H. Meier jr. und Heinrich Wiegand), Kunsthalle Bremen, Brémy (Bremen)
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA), Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Art Nouveau, Harry N. Abrams, New York City (New York)
  1980   Belser Kunstbibliothek (Die Meisterwerke aus der Kunstbibliothek Berlin), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  1982   Symbolists and Symbolism, Rizzoli International Publications, inc., New York City (New York)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), 313-464
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Bratr architekta Josefa Marii Olbricha, Umění, 335-337
  2003   Joseph Maria Olbrich, Příběhy z dlouhého století, 458-458
  2009   Zrození génia z ducha perníkářské dílny. Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900, Orbis Artium, 647-656
  2011   Vídeň 1900, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 13
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2022   Zrození génia z ducha perníkářské dílny (Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900), Co je českého na umění v Čechách?, 210-227
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Josef Maria Olbrich 1867-1908 (Architektonické dílo), Svaz českých architektů, _

Josef Maria Olbrich

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Svět kachlových kamen (Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech), Oblastní muzeum v Mostě (Oblastní muzeum a galerie v Mostě), Most (Most)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Kapitoly z dějin designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   J. M. Olbrich a spol., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 6
  2003   Bratmannova vila ve Valašských Kloboukách, Příběhy z dlouhého století, 447-457
  2007   Pavilon Secese (Době její umění, umění jeho svobodu), 48-49
  2022   Ohmann versus Grisebach (Spor o autorské právo v roce 1897), Co je českého na umění v Čechách?, 166-183