Jan Freiberg

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Jindřich Růžička
2005   Jan Holoubek
2005   Vilma Vrbová-Kotrbová: Portréty
2005   Václav Sika: Opakování / Wiederholungen
2006   Alexander Johannes Kraut
2006   Vojtěch Kovářík
2007   František Hodonský
2008   Petra Herotová: Mám ráda A čtyřku (Kresby 2005 - 2008) / I Like A - Four ( Drawings 2005 - 2008)
2009   Bert Brouwer: Ink on Canvas
2009   Martin Salcman 1896 - 1979
2009   Michal Ranný (kresby / akvarely)
2009   Jan Vičar
2009   Stanislav Judl
2009   Evžen Šimera: Důležitá náhoda / Important Chance
2010   Jiří Kovanda: White Blanket
2011   Luboš Plný: Artbrut
2012   František Kowolowski (2000 - 2011)
2017   Ondřej Maleček
2017   Josef Bolf: Disintegration
2019   Daniel Vlček: Soot Saze (2019-2013)
2020   David Hanvald: Rukopis převzít nejde! / A Signature Style Cannot Be Forged!
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   LINO (Český linoryt a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001 - 2004 / Czech linocut and the outcomes of the International Linocut Symposiums in Klenová 2001 - 2004)
2005   Tvůrčí dílna Kohoutov (Výstava prací lektorů Keramického studia)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2007   Lovci lebek / Kopfjäger / Head Hunters (Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt)
2009   Undercurrent / Spodní proud
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation
2010   Josef Bolf, Ivan Pinkava: Ještě místo - pustá zem / Where the place - Upon the heath
2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989)
2013   Motýlí efekt? / The Butterfly Effect? (Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku / The Image as a Multidirectional Deconstruction of the Whole)
2015   Rezonance (Jiří Načeradský, Josef Bolf, Lubomír Typlt)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Václav Fiala: Sculptures 00-05, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2009   Otakar Slavík, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Jiří Kovanda, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2018   Inverzní romantika / Inverse Romanticism, Galerie Rudolfinum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Divočina - příroda, duše, jazyk, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2004   Otevřená struktura a její přátelé, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 30-33
2004   Fialovy Klatovy (a okolí), Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 7-11
2004   3. mezinárodní sympozium linorytu, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 14-15
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2009   Marie Blabolilová: Interiéry
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   ART & POND 2006
2007   Fotografie 70. let v ČSR
2007   Fotografie 70. let v ČSR
2007   Fotografie 70. let v ČSR
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2005   Jindra Viková
Periodical
published, title (subtitle)
2007   Pars pro toto
2011   Galerie Na shledanou 2010-2011
2013   Galerie Na Shledanou 2012-2013 (2)
2014   Galerie Na Shledanou 3
2016   Noviny Na shledanou (4)
2018   Noviny Na shledanou (5)