Vladimír Andrejevič Favorskij

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Výstava slovanských grafiků
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1974   Ruské a sovětské umění (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1977   Art in the Soviet Union: Painting, Sculpture, Graphic Arts (Major Works by Soviet Artists from 1917 to the 1970s)
2018   Šetlík pro MUD
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Vladimír Favorskij, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Sovětská knižní grafika v letech 1917 - 1937, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Velká událost našeho výtvarného života, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 1-
1957   O díle V. A. Favorského ((Úryvek z větší studie)), Výtvarné umění, 7, 1, 1957/03/30, 15-19
1957   Sovětští výtvarníci v Mánesu (Grafika), Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 5-6
1959   Umění zemí socialismu, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 1-2
1960   Zamyšlení nad výstavou Mír světu, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 12-
1961   U Vlad. Favorského a Borise Prorokova, Výtvarná práce, 9, 3, 1961/02/14, 9-
1964   Výstavy a realizace, Výtvarné umění, 14, 4, 1964/06/15, 183-184
1965   Smrt významného umělce (zprávy), Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 10-10
1967   Ruská a Sovětská grafika 19. a 20. století, Výtvarná práce, 15, 24, 1967/11/30, 4-5
1970   Zprávy (Sovětští umělci u nás), Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 2-
WWW
published, title (subtitle)
  Vladimir Favorsky (en.wikipedia.org)