Ludmila Jamníková Gabrielová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Ludmila Jamníková - Gabrielová
1980   Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy
1997   Ludmila Jamníková - Gabrielová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Výstava stipendistů z roku 1955-56 (první část)
1958   Město očima soudobých malířů
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1965   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1977   Tschechoslowakischer kunst
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2006   Sdružení pražských malířů
2008   Sdružení pražských malířů
2009   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2010   Sdružení pražských malířů / Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2010   34. salon Zentiva
2013   Sdružení pražských malířů a sochaři jako hosté na téma figura - portrét (Nová síň pod Vysokou bránou 24. ledna - 14. dubna 2013)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Správný čin (K otevření Galerie mladých v Praze), Mladá fronta, 12, 266, 1956/11/03, 5-5
1956   Galerie mladých začíná, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 9-
1957   Naše ceny na moskevském festivalu, Výtvarná práce, 5, 17, 1957/09/06, 7-
1957   Mezinárodní výstava mladých v Moskvě, Výtvarná práce, 5, 18, 1957/09/21, 2-3
1958   Mladí malíři: II, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 68-71
1961   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 8-9
1965   Ceny v Lipsku, Knižní kultura, 2, 9, 1965/09/30, 367-367
1980   Obrazy Ludmily Jamníkové-Gabrielové (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy
1995   Ludmila Jamníková - Gabrielová: Obrazy
1997   Ludmila Jamníková - Gabrielová: Obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2008   Obrazy a sochy
2009   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2010   Sdružení pražských malířů a jeho hostů ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2010   34. salón Zentiva - z malířské tvorby Sdružení pražských malířů
2012   Sdružení pražských malířů a hosté
2013   Sdružení pražských malířů
2013   BARVA a tvar
2014   Portrét
Work
published, title (subtitle)
1954   Portrét architekta Honzíka
Poster
published, title (subtitle)
2010   Sdružení pražských malířů a jejich hosté
2012   Portrét
2013   Sdružení pražských malířů
2013   BARVA a tvar
2014   Portrét
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění