Ludmila Jamníková Gabrielová

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Udělení stipendií mladým výtvarníkům, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 8-
1957   Z činnosti ústředního výboru svazu, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 2-
1957   K bilanci našeho výstavnictví v zahraničí, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 14-
1980   Dnešní podobizna, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 35-43
1988   Divák v parku..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 5-
2008   Sdružení pražských malířů ovládlo Galerii J.Trnky, , , , , -