Božena Němcová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1931   Novoročenka 1932 (Přátelům svého závodu věnuje Ludmila Horová, knihkupectví Chlumec n. C.), František R. Žďárský, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, , , 1935, 20-34
1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, , , 1940, 5-20
1940   Knihy pro nejmenší čtenáře, zvláště pohádkové, Literatura pro mládež, , , 1940, 23-30
1940   Obrazy ze života, Literatura pro mládež, , , 1940, 34-45
1943   J. R. Markovi je šedesát (* 21. VII. 1883), Politika, , , 1943/07, -
1946   Pohádky (Literárně historický přehled), Přítomnost české literatury pro mládež, , , 1946, 51-62
1946   Tradice české literatury pro maládež, Přítomnost české literatury pro mládež, , , 1946, 18-22
1946   Nad knížkami pro mládež, Lidové noviny, , , 1946, -
1948   Viktor Dyk (Projev na slavnostním představením ve Stavovském divadle dne 3. ledna 1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 41-46
1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 193-195
1948   Bouřlivý rok 1848 v české poesii a próze, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 227-230
1948   Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 310-311
1948   Edice Kytice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 312-312
1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 6-10
1950   Josef Mánes, klasik českého malířství, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 97-107
1951   Realistické tradice v české ilustraci, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 29-33
1952   Malíř českého lidu, Mladá fronta, 8, 298, 1952/12/17, 4-4
1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křestanská žena 45, 6, 45, 1953/10/31, 2-
1955/10/22   Grafické dílo Petra Dillingra, Literární noviny, 4, 43, 1955/10/22, 5-5
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28
1983   Odkaz díla Karla Pokorného, Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 30-35
2008   Secesní Fatalis a dryáčnický Drdův svět (The Art Nouweau Fatalis and Drdas Quekish Word), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, , , 2008, 57-59
2009   Rozmanitost rozsáhlých pohádkových próz, Proměny české pohádky, , , 2009, 107-127
2009   Literární zpracování lidových pohádek, Proměny české pohádky, , , 2009, 41-44
2010   Reliéfy - reportáž novodobé instalace, Zpravodaj WTAcz, , 3-4, 2010/11/03, 38-39
2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 5-23
2015   Z Prahy až do Buenos Aires, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 6-
Program
published, title (subtitle)
2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006)
Guide
published, title (subtitle)
1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem)
socha
published, title (subtitle)
1924   Božena Němcová