Osvald Polívka

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 13-22
1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-
2012   Na duši nepokoj, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 13, 2012/06/28, 12-
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové