Bohumil Němec

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   Photographes Tcheques 1920-1950
1985   Czeska fotografia 1918-1938
1989   Czech Modernism 1900-1945
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1996   Český surrealismus 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953 (seznam vystavených prací)
1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   Melancholie
2002   Poezie magického realismu
2004   Český filmový plakát 20. století
2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1982   Objevné výstavy fotografií (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 57-58
1996   Surrealistická fotografie: metody a témata, Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 280-294
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1998   Beauté moderne, Viktor Kolář: Et dans les Escales (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Figures de la solitude)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)