Zdeněk Rybka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Zdeněk Rybka: Matières et mémoires / Hmoty a paměti
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Kresba mladých
1967   Výstava mladých: 67
1967   I. pražský salon
1968   Klub konkrétistů
1968   Výstava mladých: 68
1968   Klub konkretistů
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Klub konkrétistů
1969   2. pražský salón
1969   Výstava mladých: 69
1969   Klub der Konkretisten Prag
1969   Klub konkretistů
1969   Klub konkrétistov
1969   Klub konkrétistů a hosté
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1970   Výstava Klubu konkrétistov
1970   77 grafici
1970   Kurandová, Plaček, Rybka, Trinkewitz
1970   Výstava mladých 70
1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
1988   Výtvarníci animované tvorby
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4 (II. část)
1992   Minisalon
1993   Kresby (Nové sdružení pražských malířů)
1994   Vyšehrad ´94
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1997   Klub konkrétistů
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Klub konkrétistů
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Klub konkrétistů
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2005   Pražské ateliéry
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
nedatováno   KK ((Štefan Belohradský,...))
nedatováno   (Radek Kratina,..). (Klub konkrétistů)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Umění z laboratoře, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 4-
1967   Předvánoční výběr u Čapků, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 5-
1969   Gemachte Welt, Im Herzen Europas, , , 1969/06, 13-15
1969   Gemachte Welt Gemachtae Welt, Klub der Konkretisten Prag, , , 1969, -
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 19-20, 1970/09/28, 7-
1989   KK po dvaceti letech, Revue K, , 32-33, 1988-89, 0-0
1990   Zdeněk Rybka: Objekty, kresby, Květy, 1 (157), 13, 1990/03/29, 38-39
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, 0-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2005   Zdeněk Rybka: Matières et mémoires
2014   Zdeněk Rybka
2018   Zdeněk Rybka: Planetae in transmutatibus corporis
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   Club der Konretisten Prag
1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
1969   Club van konkretisten
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1997   Klub konkrétistů
1997   Šlí party
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů ((Galerie Klatovy - Klenová))
1998   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů (Oblastní galerie v Liberci)
1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2001   Klub konkrétistů (Pražská sekce)
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2005   Pražské ateliéry
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   31. aukce
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
Periodical
published, title (subtitle)
1988-89   Revue K
Poster
published, title (subtitle)
2001   Klub konkrétistů (pražská sekce)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1967   Klub der Konkretisten
1997   Klub konkrétistů
1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění