Jiří Kryštůfek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Čestné ceny účastníkům mezinárodní výstavy současné keramiky v Praze 1962, Výtvarná práce, 10, 19, 1962/10/25, 8-9
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 1-
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1978   Současné problémy socialistického realismu, Výtvarná kultura, 2, 1, 1978, 1-22
1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 17-20
1979   Umělecká výzdoba sportovního areálu Evžena Rošického na Strahově, Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, 13-16
1979   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, -
1980   Výstavní bilance monumentální a komorní plastiky, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 26-34
1983   35. výročí Vítězného února (Socialistické umění - umění pravdy a života), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 2-11
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1996   Kauza kavárna Slavia pokračuje - II, Český týdeník, , 137, 1996/04/26, 15-
1999   Socha nejen symbolem nadčasovosti, Hospodářské noviny, , 33, 1999/02/17, -
2008   Sdružení pražských malířů ovládlo Galerii J.Trnky, , , , , -
2017   Do třetice za uměním, Radniční noviny, 26, 5, 2017/05/04, 23-23
2018   „Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ (Program výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století), Umění / Art, 66, 6, 2018, 489-503