Vilém Závada

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1935/05/08 - 1935/05/31   Výstava spolupracovníků Kvartu, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha