Ladislava Horňáková

* 9. 3. 1963, Gottwaldov (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
art historian, curator

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Ladislava Horňáková je vedoucí odborného oddělení Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně (1982–1986). Od roku 1986 pracuje jako historička umění a kurátorka ve zlínské galerii výtvarného umění. Věnuje se odborné a výzkumné práci včetně výstav a publikační činnosti související se sbírkami zlínské galerie. Zaměřuje se na výtvarné umění a architekturu 20. století, především na meziválečné období. V roce 1988 založila v galerii sbírku architektury, která má dnes přes čtyři tisíce evidenčních čísel. Profilovala galerii jako centrum pro oblast meziválečné architektury se zaměřením na architekturu firmy Baťa. Účastnila se významných mezinárodních konferencí o meziválečné architektuře a revitalizaci průmyslových památek. Je autorkou a spoluautorkou desítek výstav, odborných studií a publikací o výtvarném umění a architektuře, např. monografické výstavy a katalogy architektů Dušana Jurkoviče, F. L. Gahury, Ivana Bergmanna, Zdeňka Plesníka, Miroslava Drofy, výstavy Satelity funkcionalistického Zlína, Jurkovičovy Luhačovice, sny a skutečnost, Slavné vily Zlínského kraje, Folklorismy v českém výtvarném umění 20. století, Exotismy ve výtvarném umění v Čechách a na Moravě, Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960 aj. Odborně se podílela na projektu a realizaci výstavy v rámci programu EU Culture 2000: Industrializace měst, životní prostředí a společnost – nové perspektivy rovnováhy v zemích severní, střední a jižní Evropy. Připravila výstavu Zlín – model industriálního města 1910–1950 pro Francii jako součást prezentací ke Dnům české kultury ve Francii – Bohemia Magica, 2002 aj. Je členkou pracovní skupiny a komory kurátorů Rady galerií ČR, komise pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín, redakční rady periodika Prostor Zlín.

notes:
roz. Bartošová
Historička umění, autorka prací o meziválečné architektuře, zároveň autorka katalogů výstav.