Boris Mysliveček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Josef Kratochvil: Dech brněnských ateliérů (fragment)
1991   Jan Dungel: Obrazy
1995   Pepča Stejskal: Hlavou dolů
2004   Boris Mysliveček: Plakáty a knižní práce
2010   Užitý grafik Borovec F. (Značky, logotypy, plakáty, portréty, grafika)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Předmluva k dílu Markýze de Sade, Nakladatelství Jota, Brno (Brno-město)
2009   Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha