Ladislav Kesner

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Muzeum umění v digitální době (Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti), Národní galerie v Praze, Praha
2005   Marketing a management muzeí a památek, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
2009-2010   Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám (Ke stému výročí narození E. H. Gombricha), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)